Информация для квартирных товариществ города Таллинна: “О выплате компенсации цен на электроэнергию, газ и отопление”

О выплате компенсации цен на электроэнергию, газ и отопление. Автор/Источник фото: Pixabay.com.
О выплате компенсации цен на электроэнергию, газ и отопление. Автор/Источник фото: Pixabay.com.
Получил сегодня электронное письмо из Таллиннской городской управы, подписанное руководителем Таллиннского Департамента социальной помощи и здравоохранения и адресованное квартирным товариществам города. Заголовок письма достаточно лаконичен: “Kiri Tallinna KÜ-dele seoses energiatoetusega”. С текстом этого письма я и хочу вас сегодня ознакомить. Добавлю также. Те, кто захочет обсудить содержание этого письма, смогут сделать это, воспользовавшись формой для комментариев, находящейся под этой публикацией. Я же со своей стороны готов при необходимости к этому обсуждению присоединиться.

Kiri Tallinna KÜ-dele seoses energiatoetusega

Lugupeetud korteriühistute esindajad

Teavitame teid, et vabariigi valitsus tegi tänavu oktoobris otsuse maksta hüvitist energiahindade tõusu leevendamiseks. Toetusega kompenseeritakse osaliselt elektri-, gaasi- ja kaugkütte arved.

Kuidas see korteriühistuid puudutab?

Palume teilt mõistvat suhtumist ja valmisolekut seoses sellega, et riigihalduse ministri määruse alusel, millest tulenevalt toetust makstakse, on pandud paika, millistes mahuühikutes peavad energiakulud arvetel toetuse taotlemisel olema. Sageli tulevad kulud otse elektri-, gaasi- või kaugküttefirmadelt ja siis probleeme ei ole.

Vahel aga kajastatakse elektri, gaasi ja kaugküttekulud eluasemekulude arvel ehk nn üüriarvel ja mõningatel juhtudel on siis rakendatud teisi mahuühikuid – ennekõike ruutmeetreid.

Selleks, et inimesele oleks võimalik toetust maksta, peavad elektri- gaasi ja kaugküttekulud olema kajastatud arvetel järgmiselt:

Elektrikulude osas peab arvel olema välja toodud elektri kogukulu eurodes ja kogus/maht kilo- või megavatt-tundides.
Gaasikulude osas peab arvel olema välja toodud gaasi kogukulu eurodes ja kogus/maht kas kilo- või megavatt-tundides või kuupmeetrites.
Kaugkütte puhul, juhul, kui elamu asub konkurentsiametiga kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas, peab arvel kajastuma kogukulu eurodes. Lisaks peab olema arvelt tuvastatav kaugkütet pakkuv ettevõte ja võrgupiirkond (nt Adven Eesti AS Põhja-Tallinna võrgupiirkond).
Kaugkütte puhul, juhul, kui elamu ei asu konkurentsiametiga kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas, peab arvel kajastuma kogukulu eurodes ja lisaks arvel esitatud kuu keskmine või kuu lõpu seisuga kaugkütte ühikuhind kilo- või megavatt-tunnis arvel esitatud kuu kohta ja 2021. aasta jaanuaris.

Juhul, kui kortermaja kütmist korraldab korteriühistu ise elektri või gaasiga, on inimesel samuti võimalik küsida toetust kütmiseks kasutatud elektri- ja gaasikulude kallinemise kulude toetamise korras, kuid ka siis peab korteriühistu väljastatud arvel olema välja toodud inimese elukoha tarbimiskogus ja -kulu andmed välja vastavalt eeltoodule.

Toetust antakse perioodi 2021. aasta 1. septembrist kuni 2022. aasta 30. märtsini (kaasa arvatud) energia tarbimise kulude osaliseks katmiseks ja sellega seoses võivad inimesed ka korteriühistute poole pöörduda, et oma eluasemekuludele saada õiged mahuühikud juurde. Palume neid sellisel juhul abistada, kuivõrd muidu jäävad nad toetusest ilma. Nimelt pani vabariigi valitsus toetuse väljamaksmise ülesandeks kohalikele omavalitsustele ja meil ei ole võimalik näiteks ruutmeetripõhiseid või muudes mahuühikutes esitatud kulusid õigesse vormi panna ega seega ka hüvitada. Nii aga jäävad abita inimesed, kes tuge vajavad oma eluasemekulude tasumisel.

Vajadusel saate täiendavat infot küsida alates 2. jaanuarist Tallinna energiatoetuse infotelefonil 600 6300.”

Täname teid ette mõistva suhtumise ja inimestele vastutuleku eest

Raimo Saadi

Juhataja

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Оставьте комментарий